Kur'an
Ehlibeyt | Ehl-i Beyt | Ehli Beyt
Ehl-i Beyt

Ana Sayfa Kur'an-i Kerim, Makaleler 16 Ocak 2024 574 Görüntüleme

Kur’an Sesini Kapatmak: Duyarsızlığa Yol Açan Bir Tutumdur.

Yüce Allah’ın c.c kelamı olan Kur’an-ı Kerim, insanların ruhlarına huzur veren, derin anlamlarla yüklü bir kitaptır. Ancak günümüzde, insanlar bu kutsal kitabın sesini duyduklarında, maalesef birçoğu hemen kapatma veya sesini kısma eğilimindedir. Bu tutum, bir Kur’an dostu olarak beni derinden düşündürmekte ve toplumumuzun manevi değerlerinden ne kadar uzaklaştığını göstermektedir.

Kur’an Radyosu

İnsanlar, modern yaşamın koşturmacası içinde adeta duyarsızlaşmış, manevi derinliklere olan ilgilerini kaybetmiş gibi görünüyor. Kur’an’ın sesi, aslında kalbimizi sükunete davet eden bir melodi olmalıdır. Ancak teknolojinin hızına yetişmeye çalışırken, birçoğumuz bu daveti duymazdan gelmekte ve kendimizi bu kutsal çağrıdan uzaklaştırmaktayız.

İnsanlar, modern yaşamın koşturmacası içinde adeta duyarsızlaşmış, manevi derinliklere olan ilgilerini kaybetmiş gibi görünüyor. Kur’an’ın sesi, aslında kalbimizi sükunete davet eden bir melodi olmalıdır. Ancak teknolojinin hızına yetişmeye çalışırken, birçoğumuz bu daveti duymazdan gelmekte ve kendimizi bu kutsal çağrıdan uzaklaştırmaktayız.

Kur’an, insanın iç dünyasına dokunan bir şifadır. Ancak bu şifayı hissedebilmek için açık bir kalp ve dikkatli bir kulak gerekmektedir. Toplumun Kur’an sesini kapatma eğilimi, aslında içsel bir körleşmenin ve manevi körlüğün bir yansımasıdır. Bir Kur’an dostu olarak, bu durumu ele almak ve toplumu manevi uyanışa davet etmek benim asli görevimdir.

Dinlemek yerine kapatmak, anlamak yerine geçiştirmek, toplumumuzun içsel bir uyuşukluk içinde olduğunu gösterir. İnsanların bu kutsal kitabın sesini duyduklarında neden kaçtıklarını sorgulamak, onlara içsel bir yolculuk yapma cesareti aşılamak ve manevi değerlere olan sevgiyi yeniden canlandırmak amacıyla çaba harcamak, benim bu konudaki sorumluluğumdur.

Kur’an’ın sesi, sadece kulaklarımıza değil, kalplerimize de dokunmalıdır. Bu dokunuş, insanların hayatlarına anlam katmalı ve onları manevi bir yükselişe taşımalıdır. İnsanların Kur’anın sesini kapatma eğiliminden çıkarak, Kur’an’ın sesini içselleştirmeleri için elimden gelen çabayı göstermek, bir Kur’an dostu olarak en önemli vazifelerimden biridir. Bu kutsal çağrının kalplerde yankı bulmasını sağlamak, toplumumuzun manevi zenginliklerini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacaktır.

Şeytanın Tuzakları: Kur’an’ın Sesini Kapatmak ve İnsanın Manevi Zararlarını ele alıyoruz şimdide:

Halen sıkılmadıysak okumaya devam edelim. 🙂

Şeytan, insanın içsel huzurunu ve manevi dengeyi zayıflatmak adına çeşitli tuzaklar kurar. Günümüzde, Kur’an’ın sesini kapatmak veya kısmak, şeytanın insanları manevi değerlerden uzaklaştırmak için kullandığı etkili bir taktiktir. Bu makalede, şeytanın bu tuzaklarının insanlara verebileceği manevi zararları ele alacağız.

 1. İçsel Boşluk ve Huzursuzluk: Kur’an’ın sesini kapatmak, insanın içsel bir boşluk hissetmesine ve huzursuzluk yaşamasına neden olabilir. Şeytan, bu boşluğu doldurarak insanı manevi bir bunalıma sürükleyebilir.
 2. Doğru Yoldan Sapma: Kur’an, insanlara doğru yolu gösteren kılavuzdur. Sesini kapatmak, bu kılavuzu reddetmek anlamına gelir. Şeytan, insanları doğru yoldan saptırarak onları manevi bir kayıpta bırakabilir.
 3. Manevi Duyarsızlık: Kur’an’ın sesini kapatmak, zamanla manevi duyarsızlığa yol açabilir. Şeytan, insanların manevi hislerini körelterek onları duyarsız bir ruh haline sokabilir.
 4. İslami Değerlerden Uzaklaşma: Kur’an, İslam’ın temel değerlerini aktaran bir kaynaktır. Sesini kapatmak, insanları bu değerlerden uzaklaştırabilir ve şeytan, onları ahlaki bir çıkmaza sürükleyebilir.
 5. İnsan İlişkilerinde Bozulma: Kur’an’ın öğretileri, insan ilişkilerinde sağlıklı bir temel oluşturur. Sesini kapatmak, insanın bu öğretileri göz ardı etmesine neden olarak şeytanın, aile ve toplum içinde zararlı etkiler yaratmasına olanak tanır.
 6. İçsel Çatışma ve Karamsarlık: Kur’an, insanlara umut ve içsel bir denge sağlar. Sesini kapatmak, içsel bir çatışma yaratır ve şeytan, insanın ruh halini olumsuz etkileyerek karamsarlık hissiyatını artırabilir.
 7. Dinî Bilinçsizlik: Kur’an’ın sesini kapatmak, dinî bilinçsizliğe yol açabilir. Şeytan, insanların İslam’ı anlamadan, sığ bir perspektiften hareket etmelerini sağlayarak yanlış yönlendirebilir.
 8. Gaflet ve Dünya Zevklerine Daldırma: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanları gaflete sürükleyerek dünya zevkleriyle meşgul etmesine olanak tanır. Bu durum, insanın ahiret gerçeğini göz ardı etmesine ve geçici dünya hazzına odaklanmasına neden olabilir.
 9. Dinî Sorumluluklardan Kaçma: Kur’an’ın sesini kapatmak, dinî sorumluluklardan ve ibadetlerden kaçma eğilimini artırabilir. Şeytan, insanın Allah’a olan taatinden uzaklaşmasını sağlayarak onu dünyevi meselelere daha fazla odaklanmaya yönlendirebilir.
 10. Toplumsal Sorumluluklardan Uzaklaşma: Kur’an’ın sesini kapatmak, toplumsal sorumluluklardan uzaklaşma eğilimine yol açabilir. Şeytan, insanları çevrelerine duyarsızlaştırarak yardımlaşma, adalet ve iyilik gibi değerlerden uzaklaştırabilir.
 11. Kendine Yabancılaşma ve İzolasyon: Kur’an’ın sesini kapatmak, insanın kendi iç dünyasından ve toplumdan yabancılaşmasına neden olabilir. Şeytan, insanı izole ederek onu manevi bir yalnızlığa sürükleyebilir.
 12. Negatif Duyguların Güçlenmesi: Kur’an’ın sesini kapatmak, insanın içsel negatif duygularının güçlenmesine zemin hazırlayabilir. Şeytan, insanı öfke, kin ve kıskançlık gibi duygularla besleyerek manevi bir iç çatışma yaratmaya çalışabilir.
 13. Kendini Kandırma ve Aldatılma: Kur’an’ın sesini kapatmak, insanın kendi nefsiyle aldatılmasına zemin oluşturabilir. Şeytan, insanı kendi arzularına kapılmaya ve hatalı kararlar almaya yönlendirerek onu kandırabilir.
 14. Ahiret Bilincinin Zayıflaması: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanların ahiret bilincini zayıflatmasına sebep olabilir. Bu durum, insanın ölüm ve hesap günü gerçeğini unutmasına ve dünya hayatını tek gerçek gibi görmesine neden olabilir.
 15. İyilik ve Yardımlaşma İstemeksizin Yaşama: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanları bencil ve cimri bir yaşam tarzına yönlendirmesine olanak tanır. Bu durum, insanın iyilik yapma ve başkalarına yardım etme arzusunu azaltabilir.
 16. Manevi Gevşeklik ve İradesizlik: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanların manevi iradesini zayıflatmasına neden olabilir. İnsanlar, iradesiz bir şekilde şeytanın etkisi altına girebilir ve manevi bir gevşeklik içinde bulunabilir.
 17. Hak ve Adalet Anlayışının Sarsılması: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanların hak ve adalet anlayışını sarsmasına neden olabilir. Bu durum, insanların haksızlıklara karşı duyarsızlaşmasına ve zalimlik karşısında sessiz kalmasına yol açabilir.
 18. Dinî Bilincin Tamamen Kaybolması: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanların dinî bilincini tamamen kaybetmelerine neden olabilir. Bu durum, insanların İslam’ı unutmasına ve dinî değerlerden kopmalarına zemin hazırlayabilir.
 19. Bağımlılıkların Artması: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanları dünyevi bağımlılıklara yönlendirmesine neden olabilir. Bu durum, insanların maddi zevklere saplanmasına ve bağımlılık oluşturan alışkanlıklara yönelmelerine yol açabilir.
 20. Hassasiyetin Kaybolması ve Gaflet: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanların hassasiyetini kaybetmelerine ve gaflet içinde yaşamalarına neden olabilir. Bu durum, insanların çevrelerindeki olumsuz durumları görmezden gelmelerine ve duyarsızlaşmalarına yol açabilir.
 21. Kendini Kandırma ve İnkar: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanları kendi içsel gerçeklerinden kaçırmak için kullandığı bir tuzaktır. Bu durum, insanların kendi hatalarını görmek yerine, kendilerini kandırmalarına ve gerçekleri inkar etmelerine yol açabilir.
 22. Maddi Hırs ve Dünya Tutkusu: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanları maddi hırslara ve dünya tutkusuna sürüklemesine olanak tanır. İnsanlar, ahireti dünya hayatına tercih ederek maddi hırsa kapılabilir ve şeytanın bu yönde yönlendirmelerine maruz kalabilir.
 23. Tevazu ve Alçakgönüllülükten Uzaklaşma: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanları kibir ve gurur içinde yaşamaya yönlendirmesine katkıda bulunabilir. İnsanlar, tevazu ve alçakgönüllülükten uzaklaşarak kendi egolarına yenik düşebilir.
 24. Dinî Bilgisizlik ve Yanlış İnançlar: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanları dinî bilgisizlik içinde bırakmasına sebep olabilir. Bu durum, insanların yanlış inançlara kapılmalarına ve dinî konularda bilgisizce hareket etmelerine neden olabilir.
 25. Manevi Zayıflık ve Çaresizlik: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanları manevi bir zayıflık içine çekmesine neden olabilir. Bu durum, insanların çeşitli hayat zorlukları karşısında çaresiz hissetmelerine yol açabilir.
 26. İnsan Haklarına Saygısızlık: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanları birbirine karşı hakaretler ve saygısızlık içinde sürüklemesine olanak tanır. Bu durum, insanların birbirlerine karşı hoşgörüden uzaklaşmalarına ve şeytanın ayrılıkçı taktiklerini benimsemelerine yol açabilir.
 27. Günahların Hafife Alınması: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın günahları hafife almak ve hoş görmek konusunda insanları etkilemesine katkıda bulunabilir. Bu durum, insanların haram eğilimlere düşmelerine ve şeytanın günahları küçümsemelerine yol açabilir.
 28. Ahlaki Çöküntü ve Ahlaki Değerlerin Kaybı: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanları ahlaki çöküntüye sürüklemesine olanak tanır. Bu durum, insanların ahlaki değerleri kaybetmelerine, dürüstlükten uzaklaşmalarına ve şeytanın ahlaki sapkınlıkları benimsemelerine yol açabilir.
 29. Eğitimsizlik ve Öğrenmeye Direnme: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanları öğrenmeye karşı dirençli kılmasına sebep olabilir. Bu durum, insanların ilmi ve dini konularda öğrenmeye karşı kapalı bir tutum benimsemelerine yol açabilir.
 30. Toplumsal Adaletsizlik ve Ayrımcılık: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanları toplumsal adaletsizliklere ve ayrımcılığa sürüklemesine olanak tanır. Bu durum, insanların birbirlerine karşı adil olmamalarına ve şeytanın toplumu bölme çabalarını benimsemelerine yol açabilir.
 31. Dinî İbadetlerden Uzaklaşma: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanları dinî ibadetlerden uzaklaştırma taktiklerine destek olabilir. İnsanlar, şeytanın bu tuzaklarına düşerek namaz, oruç gibi önemli ibadetleri ihmal edebilir.
 32. Öfke ve Nefretin Güçlenmesi: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanların içindeki öfkeyi ve nefreti güçlendirmesine katkıda bulunabilir. Bu durum, insanların birbirlerine karşı hoşgörüden uzaklaşmalarına ve şeytanın toplum içinde ayrılık tohumları ekmelerine yol açabilir.
 33. Münafıklık ve İkiyüzlülük: Kur’an’ın sesini kapatmak, şeytanın insanları münafıklık ve ikiyüzlülük içinde yaşamaya yönlendirmesine neden olabilir. İnsanlar, samimiyetsiz davranışlara kayarak şeytanın tuzaklarına düşebilir.

Özetleyecek olur isem, Kur’an’ın sesini kapatmak veya kısmak, şeytanın insanları manevi zararlara sürükleyebileceği etkili bir yol olabilir. Bu tuzaklardan korunmak için insanların, manevi değerlere ve rehberliğe açık bir zihinle, Kur’an’ın mesajını anlamaya ve yaşamaya çaba sarf etmeleri önemlidir.

Hizmetinde bulunduğum Kur’an Radyosu Hadimi olarak bu makaleyi yazma ihtiyacı hissettim. Buraya kadar okuduysan Allah azze ve celle senden razı olsun ve seni bu kutlu yolda Sabit eylesin ve Kur’an ve Ehl-i Beyt aleyhisselam yolundan ayırmasın inşallah..

Ali Selam

Şimdi Aşk ile dinle radyomuzu 🙂Kur'an Radyosu
Aşura Günü

Yorumlar

Yorumlar (1 Yorum)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

 • Seval Adıgüzel :

  25 Mayıs 2024-05:25

  Aminnnn

İlginizi çekebilir

Hilafet Meselesi

Hilafet Meselesi

Tema Tasarım | Ozakajans.com
Ana Sayfa WhatsApp Grup İletişim